Nowy rok akademicki

IinstytutSocjologiiKatowice

           Gaudeamus igitur rozbrzmiewa w murach naszej uczelni już 50-ty raz i jest zapowiedzią inauguracji kolejnego roku akademickiego. Nowy rok akademicki to nowe szanse i nowe możliwości oraz nowe wyzwania i nadzieje, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy zdecydowali się podjąć naukę w Uniwersytecie Śląskim. 

         Witamy serdecznie naszych nowych studentów. Mamy nadzieję, że w pełni wykorzystacie Państwo czas spędzony na studiach i w przyszłości wybierzecie ścieżki kariery, które dostarczą ogromnych satysfakcji. Niech czas studiów będzie okresem niezapomnianej przygody, nie tylko intelektualnej. Pamiętajcie Państwo non scholae, sed vitae discimus! (uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie). 

Dyrekcja Instytutu Socjologii życzy całej społeczności akademickiej satysfakcji z pracy i studiów w naszym Instytucie. 

Docendo discimus
(nauczając, sami się uczymy)