Rejestracje na zajęcia w roku akademickim 2017/18

b czerwony
UWAGA
 
Rejestracje na zajęcia fakultatywne dla studentów 
2 i 3 roku socjologii 1 stopnia (specjalności: Wiedza o współczesnym społeczeństwie, Socjologia miasta i regionu,
 Socjologia organizacji i zarządzania) oraz studentów 2 roku socjologii 2 stopnia ruszają 26.09.2017 r. o godzinie 18:00. Rejestracje w USOS zamykają się 10.10. br.
 
Zostaną uruchomione te tematy zajęć, które zostaną wybrane większością głosów w USOS!