Kariera zawodowa na "Karierach ..."

Szanowni Państwo,

W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczyna się rekrutacja na międzynarodowe studia II stopnia (tzw. magisterskie), o nazwie KARIERY EUROPEJSKIE W ADMINISTRACJI i BIZNESIE

Studia te kierowane są do osób, które posiadają tytuł licencjata i chcą zdobyć wykształcenie, które otworzy im dostęp do rynków pracy państw Unii Europejskiej zarówno w sektorze biznesowym, jak i administracji.

  • Specjalność powstaje we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych w Lille we Francji, dzięki czemu zajęcia są prowadzone przez polskich i zagranicznych wykładowców.
  • Absolwenci będą przygotowani do pracy w administracji rządowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, szczególnie w instytucjach europejskich, a także w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dodatkowe korzyści dla studentów Karier Europejskich w Administracji i Biznesie:

  • możliwość odbycia stażu w instytucjach państwowych, placówkach dyplomatycznych, biurach poselskich, a także w międzynarodowych przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą, jako droga do zdobycia międzynarodowego doświadczenia;
  • wyjazdy na zagraniczne uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus Plus. Naszymi partnerskimi uczelniami są między innymi: Université Jean Monnet, Saint Etienne (Francja); Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, Sciences Po (Francja); University of Barcelona, (Hiszpania); Abo Akademi University, (Finlandia); University of Peloponnese, (Grecja) i inne
  • dostęp do bogatej oferty stypendialnej Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (AUF, www.auf.org ) oraz stypendiów Ambasady Francji w Warszawie (Campus France, www.pologne.campusfrance.org/pl );
  • dostęp do nowoczesnej pracowni Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS) dedykowanej studentom Karier Europejskich (...) (http://www.akces.us.edu.pl/ );
  • praca z native speaker'ami, zajęcia w języku angielskim i francuskim z profesorami z zagranicznych uczelni;
  • możliwość poszerzenia swojej wiedzy w prestiżowym programie Akademii Dyplomacji UŚ (www.akademiadyplomacji.us.edu.pl )

Broszura zawierająca szczegółowe informacje dostępna jest pod adresem: http://www.akces.us.edu.pl/files/Folder.pdf

Więcej informacji na temat studiów: www.akces.us.edu.pl