Jubileusz prof. Jacka Wodza

29 czerwca 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

odbyła się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. zw. dr. hab. Jackowi Wodzowi z Zakładu Socjologii Polityki.

 

W uroczystości udział wzięli między innymi: Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, Prorektor elekt prof. zw. dr hab. Andrzej Noras  - Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki, przewodniczący Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz zaproszeni znamienici goście i wieloletni współpracownicy, studenci i przyjaciele prof. Jacka Wodza.

Laudację wygłosili dr hab. prof. UŚ Tomasz Nawrocki i dr hab. Robert Pyka. 

Księgę jubileuszową prof. Jackowi Wodzowi wręczył prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Dyrektor Instytutu Socjologii.

 

Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej

była okazją do złożenia osobistych gratulacji i podziękowań prof. Jackowi Wodzowi

za wieloletnią pracę na rzecz Instytutu Socjologii i Uniwersytetu Śląskiego