Rady Programowo-Biznesowe

1 marca o godzinie 11:00, w sali sympozjalnej II (3 p.) na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się uroczysta inauguracja funkcjonowania Rad Programowo-Biznesowych jednostek organizacyjnych Wydziału.
 
Zainaugurowane zostaną:
 • Rada Programowo-Biznesowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
 • Rada Programowo-Biznesowa Instytutu Filozofii,
 • Rada Programowo-Biznesowa Instytutu Socjologii (dla kierunku socjologia),
 • Rada Programowa Instytutu Socjologii (dla kierunku praca socjalna),
 • Rada Interesariuszy Instytutu Historii,
 • Rada Programowo-Biznesowa Zakładu Historii Sztuki.
Powołanie Rad jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, a także dostosowywania jego efektów do potrzeb rynku pracy. Wśród zadań powoływanych Rad leży m.in.:
 • wymiana informacji i spostrzeżeń między Wydziałem, a członkami Rady głównie w aspekcie przygotowania studentów i doktorantów pod względem pozyskiwanych w czasie studiów umiejętności i wiedzy do realiów rynku pracy i oczekiwań pracodawców, a co za tym idzie odpowiedniego dostosowania/modyfikacji programów kształcenia np. przez uruchamianie przedmiotów fakultatywnych dla studentów oraz organizowanie wizyt studyjnych w firmach i instytucjach partnerskich celem poznania zakresu zadań zespołów pracowniczych i funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • opiniowanie oferty edukacyjnej i programów studiów;
 • rekomendowanie tematów prac dyplomowych dla studentów Uczelni;
 • udział przedstawicieli pracodawców w zajęciach dydaktycznych fakultatywnych lub obligatoryjnych w siatce godzin.
 • Wśród potwierdzonych gości są przedstawiciele przedsiębiorców, władz regionalnych i lokalnych, mediów, stowarzyszeń pozarządowych, instytucji sztuki, muzeów  oraz sektora edukacji.
Gości powitają Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz.

 

R P B

1 marca o godzinie 11:00 w sali sympozjalnej II (3 p.)
na Wydziale Nauk Społecznych
odbędzie się uroczysta inauguracja funkcjonowania
Rad Programowo-Biznesowych jednostek organizacyjnych Wydziału

Zainaugurowane zostaną:

 • Rada Programowo-Biznesowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
 • Rada Programowo-Biznesowa Instytutu Filozofii,
 • Rada Programowo-Biznesowa Instytutu Socjologii (dla kierunku socjologia),
 • Rada Programowa Instytutu Socjologii (dla kierunku praca socjalna),
 • Rada Interesariuszy Instytutu Historii,
 • Rada Programowo-Biznesowa Zakładu Historii Sztuki.

Powołanie Rad jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, a także dostosowywania jego efektów do potrzeb rynku pracy. Wśród zadań powoływanych Rad leży m.in.:

 • wymiana informacji i spostrzeżeń między Wydziałem, a członkami Rady głównie w aspekcie przygotowania studentów i doktorantów pod względem pozyskiwanych w czasie studiów umiejętności i wiedzy do realiów rynku pracy i oczekiwań pracodawców, a co za tym idzie odpowiedniego dostosowania/modyfikacji programów kształcenia np. przez uruchamianie przedmiotów fakultatywnych dla studentów oraz organizowanie wizyt studyjnych w firmach i instytucjach partnerskich celem poznania zakresu zadań zespołów pracowniczych i funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • opiniowanie oferty edukacyjnej i programów studiów;
 • rekomendowanie tematów prac dyplomowych dla studentów Uczelni;
 • udział przedstawicieli pracodawców w zajęciach dydaktycznych fakultatywnych lub obligatoryjnych w siatce godzin.
 • Wśród potwierdzonych gości są przedstawiciele przedsiębiorców, władz regionalnych i lokalnych, mediów, stowarzyszeń pozarządowych, instytucji sztuki, muzeów  oraz sektora edukacji.

Gości powitają Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz.