Program TransFormation.doc

Dr Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz zakwalifikowała się na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”, które odbędzie się w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach podziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Projekt zakłada bezpłatny udział 500 doktorantów/ młodych naukowców w szkoleniach w najlepszych ośrodkach akademickich z listy szanghajskiej w III i IV kwartale 2015 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-wynikach-rekrutacji-do-programu-transformation-doc.html