Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia

Szanowni Studenci,

zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym posiedzeniu Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach socjologia oraz praca socjalna. Spotkanie to ma na celu wypracowywanie rozwiązań doskonalących w ramach systemów zapewnienia jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych w Instytucie Socjologii.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2014 roku o godzinie 13:30 na Wydziale Nauk Społecznych w sali 232.