Kondolencje

kirZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
prof. dr hab. Mariana Malikowskiego
zasłużonego pracownika i wieloletniego Dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 
Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia 
Dyrekcja i Pracownicy IS

Współpraca

W czwartek 13 września 2018 r. została podpisana umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Umowę w imieniu Jego Magnificencji Rektora UŚ prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka podpisała dr hab. Małgorzata Suchacka, Prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału Nauk Społecznych: dr hab. Małgorzata Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, która wygłosiła wykład na temat wybranych problemów Basenu Morza Śródziemnego, dr Marcela Gruszczyk, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. promocji i współpracy ze szkołami oraz dr Renata Jankowska koordynująca współpracę z ramienia Wydziału Nauk Społecznych.

USOS

b czerwonyRejestracje na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019
dla studentów socjologii 2 i 3 roku 1 stopnia (SOiZ, WoWS) oraz 2 roku 2 stopnia (KE,HR)
 

od dnia 13.09.2018 r. godz.18:00 do dnia 22.09.2018 r. godz. 23:59

XIX Kongres Socjologii

XIX ISA World Congress of Sociology
Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities

W dniach 14-21 lipca odbył się XIX Międzynarodowy Kongres Socjologiczny ISA, na którym uczeni, intelektualiści, politycy, dziennikarze i działacze z różnych dziedzin dyskutowali nad tym, w jaki sposób mogą i przyczyniają się do zrozumienia zagadnień i zjawisk społecznych związanych z władzą, przemocą i sprawiedliwością. Instytut Socjologii reprezentowali dr Justyna Kijonka i dr Grzegorz Gawron.

XIX ISA World Congress of Sociology