Rekrutacja ERASMUS+

Dodatkowa rekrutacja na praktyki z Programu Erasmus+
Ze względu na poziom realizacji planów wyjazdowych dotyczących praktyk studenckich (SMP) w ramach programu Erasmus+ KA103HE, możliwość realizacji praktyki w roku akademickim 2017/2018 zostanie udostępniona studentom z listy rezerwowej dla rekrutacji z 2017 r.
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach uruchamia także dodatkową rekrutację na praktyki. Podstawą zakwalifikowania studenta będzie program praktyki (learning agreement for traineeship) zatwierdzony i podpisany zarówno przez macierzystą jednostkę (podpis koordynatora wydziałowego oraz dziekana lub uprawnionego prodziekana), jak i przedstawiciela instytucji przyjmującej.
 
Zgłoszenia od studentów nie uwzględnionych na liście rezerwowej będą przyjmowane do 15.02.2018 r. lub do momentu wyczerpania środków, o ile nastąpi to wcześniej. Zatwierdzone i podpisane programy praktyki (learning agreement for traineeship) należy składać w Dziale Współpracy z Zagranicą – Biurze Programu Erasmus, w budynku rektoratu, pokój 75.

Rejestracje na zajęcia fakultatywne

b czerwony
Uwaga!
Rejestracje na zajęcia fakultatywne w semestrze letnim 2017/18
na kierunku 
Socjologia I i II stopnia od 
8.01.2018 r. godz. 18.00 do 16.01.2018 r.

Wyjazd studyjny

W dniu 12 grudnia studenci III roku specjalności Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie uczęszczający na zajęcia seminaryjne „Pamięć zbiorowa-przeszłość-tożsamość”, prowadzonych przez dr Bożenę Pactwę uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Krakowa. Na pierwszą jego część złożyła się wizyta w Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Fabryka Emalia Oscara Schindlera, gdzie po wystawie stałej „Kraków - czas okupacji 1939-1945” oprowadzał nas pan Mateusz Zdeb. Drugą część wypełniło zwiedzanie terenu byłego KL Plaszow, po którym oprowadzał nas i opowiadał o działaniach mających na celu przywrócenie pamięci o tym miejscu, Pan Kamil Karski. Obu Panom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, opowieści pełne pasji, przybliżenie historii wojennego Krakowa, a także pokazanie możliwości wykorzystania pracy archeologa w praktykach pamięci i upamiętniania.

Projekt badawczy

Dr Karolina Wojtasik z Zakładu Socjologii Rozwoju w ramach tzw. badań młodych realizuje projekt dotyczący przypadków nawoływania przez organizacje terrorystyczne do atakowania niewiernych w krajach EU i USA, a także przeznaczonych dla domorosłych terrorystów podręczników i instrukcji zabijania ludności cywilnej. Jednym z założeń projektu jest udostępnianie wyników i współpraca z instytucjami. 7.12.2017 w siedzibie Szkoły Policji w Katowicach odbyło się kolejne szkolenie dotyczące działalności salafickich organizacji terrorystycznych.
 
363 148033